Kunskap kan vara den bästa livförsäkringen

För någon vecka sen råkade jag se en föräldrainformation som mitt åttaåriga barnbarn fått från skolan. Det var tid med påfyllnad av MPR vaccinering.

Informationen var kort och oacceptabelt vinklad. Följande kunde jag läsa.

”Mässling är ofta en allvarlig sjukdom med långvarig, hög feber, hosta och utslag. I enstaka fall tillstöter hjärnhinneinflammation. Som kan ge bestående skador.”

Påssjuka är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation hos barn. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund är en vanlig barnsjukdom med vanligtvis lindriga symptom. Den kan dock ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade, speciellt under graviditetens första del.

Feber och utslag kan förekomma en till två veckor efter vaccination. Några enstaka barn kan få ett lätt utslag, lindrig ledvärk eller svullnad av kinderna som vid påssjuka. Alla dessa besvär brukar försvinna efter några dagar. Barnen är inte smittsamma för andra.”

Det var allt. Inte ett ord om riskerna. Inte ett ord om skador som drabbat och drabbar så många barn. Inte någon länk eller tips på var man kan få mer fakta. Hur kan det överhuvudtaget vara tillåtet att i ett land som kallas demokratiskt gå ut med så knapphändig information, om en så viktig sak.

Fakta undanhålles uppenbarligen, som om den inte existerar. Informationen är helt klart förvillande. Det är inte OK.

För mig är det också ofattbart att man fortfarande kan köpa och tro på produkter från företag som varje år bötfälls för miljondollarbelopp för mutbrott, olaglig marknadsföring, korruption, bedrägeri, falsk marknadsföring, mutning av läkare osv.

Det är ändå mer ofattbart att BVC, skolläkare, myndigheter blint följer direktiv från sådan kriminell verksamhet.

Jag kan inte heller förstå hur man som människa med tillgång till så mycket information som vi faktiskt har idag (nu menar jag inte den information som kommersiell media ger ut, då också det är allmänt känt att de är köpta) kan undgå att känna till  hur man korrumperar och har korrumperat forskare och myndighetspersoner genom tiderna, speciellt inom område som GMO, trådlös teknik, bekämpningsmedel och inte minst läkemedel.

Hur många forskare, vetenskapsmän, läkemedelsföretagsanställda ska behöva gå ut och erkänna vad de sysslat med under sin verksamma period, hur det tagit emot pengar, manipulerat med forskningsresultat osv. Hur många ska skriva böcker, artiklar och föreläsa  om vad de gjort, alla de som vill lätta sitt samvete och berätta vad som verkligen sker?

Av vilken anledning tar den stora massan inte in detta. På grund av skygglappar. Är det för hemskt? Orkar man inte engagera sig?

Har inget hänt på fyrtio år. Litar människor fortfarande blint på myndigheternas rekommendationer utan att själv ta reda på fakta?

Beror det på att vi sen många generationer tillbaka har funnit det enklast att säga Ja till myndigheter för att t.ex inte bli bestraffade och fortsätter att säga ja, i bara farten? Eller för att vi fått lära oss att stå med mössan i hand och tacka för det som myndigheterna gratis delar ut till oss?

Informationstillgången ser inte ut som när jag var en ung mamma på 70-talet. Då fanns inte så stora möjligheter att själv söka information. Jag litade blint på allt som BVC rekommenderade. Åtminstone till mina två första barn. Smartare än så var jag inte. Jag var fylld av rädslor för sjukdomar och alla hemskheter som kunde drabba människor och kände tacksamhet till allt som kunde förhindra att mina älskade barn skulle drabbas av något av det fruktansvärda som kunde ske om de inte vaccinerades.

Dessutom fick jag se statistik som visade hur dödligheten i polio, tuberkulos, smittkoppor, stelkramp, mässling, kikhosta osv drastiskt minskat sedan vaccineringen infördes. Och statistiken ljuger inte. Åtminstone trodde inte jag det då på 70-talet.

Framförallt så litade jag blint på myndigheterna och såg dem som en god fader som gör allt för att skydda sina barn som inte begriper så mycket. Det var tryggt och bra.

Åren gick och min nyfikenhet och längtan efter att lära mig mer växte. För tjugo år sen hade jag snappat upp så pass mycket att jag insåg att anledningen till att jag låtit vaccinera mina barn var inget annat än rädsla, okunskap och otillräcklig information. Samt det enkla i att lita på myndigheterna. Som ett får följde jag skocken utan att ifrågasätta.

Ska jag vara ärlig tror jag inte att jag på den tiden hade varit modig nog att ifrågasätta BVC vaccinprogram. Risken är stor att jag skulle backat då BVC-tanten med förmyndarröst sagt: ”Är du beredd att ta konsekvenserna. Tänk om ditt barn får stelkramp. Du vet att det är på ditt ansvar om du inte låter barnet vaccineras.” Vad skulle jag svarat? Jag visste inte då att antalet insjuknande i stelkramp mellan åren 1850 till början av 1900-talet hade minskat med 92 %. Långt innan vaccinet kom. Inte heller visste jag att förekomsten av stelkramp hade sjunkit ytterligare när vi kommit fram till mitten av 40-talet. Kanske pga förbättrad hygien vid sårvård. Fortfarande drabbas ca 500.000 människor  årligen av stelkramp. U-länderna är kraftigt överrepresenterade. Många blir smittade vid barnsbörd, då man använder smutsiga knivar att skära av navelsträngen.

Jag visste inte heller att före 1963, innan mässlingsvaccinet hade introducerats, var det ytterst sällsynt att spädbarn utvecklade mässling. Det berodde på att mödrarna hade haft mässling, naturligt som barn och utvecklat skyddande antikroppar som överfördes till barnet under graviditeten och som naturligt skyddade barnen från mässling under sina första 15 månader. Under 1990-talet inträffade mer än 25 % av alla mässlingsfall hos spädbarn.

CDC, amerikansk folkhälsomyndighet, medger att denna situation sannolikt kommer att bli värre, då växande antal mödrar är vaccinerade. År 2000  publicerade ”Journal of MedicalVirology” en studie och noterade: ”Med en ökande andel mödrar som vaccinerats är det möjligt att antalet barn som är mottagliga för resistenta virus av vild typ ökar dramatiskt.” Ja, så kan det gå när vi tror att vi är smartare än naturen.

Har jag själv inget ansvar då jag låter vaccinera mitt barn?

De föräldrar som har modet att tacka nej till vaccinationer blir behandlade som om de inte vill sina barns bästa. De som inte är rejält pålästa har inte en chans.  I USA har det gått så långt att i vissa stater får barn inte börja skolan om de inte är vaccinerade.

Om vi inte ser upp kan svenska myndigheter med direktiv från säljande företag kräva detsamma. Ta bort valfriheten.

Valfriheten är något som människor borde värna om.

Jag vill kunna välja hur jag ska leva mitt liv. Jag vill kunna välja ren naturlig mat. Jag vill kunna välja kosttillskott och mat som hjälper mig att hålla mig frisk. Jag vill ha möjlighet att välja behandlingsform om jag skulle behöva det.

Därför är jag medlem i NHF, Natural Health Federation som värnar om naturlig mat och hälsofrihet. Något som borde vara en självklarhet. Men som våra myndigheter mer och mer stramar åt.

Bildresultat för linda karlströmLinda Karlström

I våras hade NHF 60-årsjubileum. Linda Karlström var en av föreläsarna. När jag lyssnade på henne var min återkommande tanke att henne borde alla lyssna på innan man bestämmer sig för en vaccination. Vårdcentraler, skolor, pensionärsföreningar, företag. Alla borde bjuda in henne som föreläsare. Utifrån mer information kan man då själv bilda sig en uppfattning.

Linda har tagit reda på fakta. På grund av att ingen annan gjorde det, fick hon göra det själv, då hennes dotter fick tuberkulos, två år efter det att hon blivit vaccinerad för tbc. Barnet blev inte sjukt i tbc trots att hon vaccinerats. Hon blev sjuk på grund av att hon vaccinerats.

Linda har lagt ner ett stort arbete på att söka efter sanningen vad gäller vaccinationer. Svensk informationen var det brist på. Men information fanns och Linda lärde sig mer och mer. Ju mer information hon fick fram desto mer förtvivlad blev hon. Till slut insåg Linda att detta kunde hon inte med gott samvete bara hålla för sig själv. Det var viktigt att dela med sig. Och fakta finns.

Statistiska Centralbyrån har statistik på antal insjuknade samt antal dödsfall i många sjukdomar sedan omkring 1880. Sjukdomarna följer samma dalande kurva från början av 1900-talet. I mitten av 40-talet efter kriget var sjukdomarna och dödsfallen i princip borta.

Vad beror nedgången på?

Läkemedelsföretagen säger att det beror på massvaccinationerna och visar statistik från den dag  massvaccinationerna startade på 1940-50 talet.

Men det hände mer efter andra världskriget. Två saker händer samtidigt. Vi får tillgång till rent vatten. Mat. Hygieniska toaletter. Avlopp- reningssystem.

Omkring första världskriget sjunker kurvan för samtliga sjukdomar som vi numera kan vaccineras mot. På samtliga av dessa sjukdomar har kurvan både för dödlighet och insjuknande  varit kraftigt dalande sen omkring 1915. I mitten på 40-talet mynnar kurvan ut i ingenting. Samtidigt som massvaccinationerna kommer igång.

I början av 1900 talet hade difteri en topp. 1925 var dödssiffran obefintlig och har varit sedan dess. När vacciner kom i mitten på 50-talet fanns inte sjukdomen i Sverige, hade inte gjorts sen 40-talet.

Scharlakansfeber som man inte vaccineras mot har samma dalande kurva. 1970 planar den ut allt mer för att vara helt borta 1985. Samma kurva har mässling. Dödsfallen i mässling var borta innan vaccinationen hade kommit till Sverige. Dödsfallen i scharlakansfeber var helt borta på 50-talet. Utan vaccination.

Istället pekar statistiken på att sjukdomar ökar pga vaccinering. Japan fick erfara årliga ökningar av smittkoppor sedan tvångsvaccinering infördes. Tjugo år senare var nästan 30.000 dödsfall anmälda, varav alla var vaccinerade. Man fick smittkoppor och dog trots vaccinering. Inte förrän man började isolera de sjuka minskade antalet dödsfall.

1989 drabbades Oman, Arabiska halvön av en omfattande polioepidemi sex månader efter att en fullständig vaccination av befolkningen genomförts.

När massvaccinering av polio infördes i USA i mitten på 50-talet fördubblades antalet polio fall. Samma resultat i stat efter stat, land efter land, efterhand som vaccinationerna kom igång. För att därefter plana ut och fortsätta den sedan länge redan påbörjade nedgående kurvan.

Med kikhostevaccin mellan åren 1951-1978 låg dödsfallen på kikhosta på 3,3 fall. När kikhostevaccinet togs bort mellan 1979-1985 sjönk dödssiffran till 0,35. Därefter kom ett nytt vaccin, som man säger och ofta hör i läkemedelssammanhang,  ett mycket säkrare vaccin. När detta testades dog 46 svenska spädbarn. Föräldrarna ersattes ekonomiskt, med munkavle. Samma vaccin används idag.

Hur kan man då hävda att vaccin skyddar?  Att de är säkra och effektiva?

Effektiviteten mäts i antalet antiblodkroppar som kontrolleras före och efter vaccinationen. Har antikroppsnivån stigit markant är lyckan gjord för läkemedelsbolaget. Då har man utvecklat ett skyddande vaccin. Eller?

Är det bevis nog? Något har manipulerat fram ett antal antikroppar. Men inga studier har visat att antikropparnas antal är avgörande för immunitet.

Tvärtom har det visat att personer med höga nivåer av antikroppar blir sjuka. Personer med låga nivåer antikroppar kan gå omkring kärnfriska mitt under en epidemi. Detta visar många studier. Man har aldrig fullföljt forskningen för att ta reda på om antikropparnas antal ger en praktisk immunitet vid epidemi.

Det otroliga är att vacciner genomgår inte dubbelblind placebo-kontrollerade studier. Varför? Av den anledningen att man vet att den inte fungerar?

I varje fall så är den officiella orsaken till icke dubbelblind-placebo kontrollerade studier att vacciner är så säkra och effektiva att det inte behöver bevisas att de är säkra och effektiva.

Spädbarn ingår inte normalt i studier. Men de vaccineras. Bildresultat för linda karlström

Däremot använder man andra vacciner som placebo när man testar vacciner. Läkemedelsföretagen ger sken av att studierna är tillförlitliga i stället för att tala om hur det verkligen ligger till. Inga testgrupper har utsatts för smitta. Eftersom det vore oetiskt. Man bara antar. Samtidigt blånekar läkemedelsföretagen alla biverkningar och risker. Låter oss tro att vacciner är säkra och effektiva.

Så den avgörande frågan. Är vaccinerade barn friskare än ovaccinerade?

På detta finns inga publicerade studier. Det ligger inte i Läkemedelsföretagens intresse.

Men år 2010 påbörjade en schweizisk läkare en studie om hälsan hos 13.500 ovaccinerade barn. Senare blev han ombedd att också studera vaccinerade barn. Alltså tillkom 2.500 vaccinerade barn. Skillnaden mellan de vaccinerade och ovaccinerade barnen är markant. De sexton sjukdomstillstånden är kraftigt överrepresenterade bland de vaccinerade barnen. Bland sjukdomarna finns bl.a diabetes, epilepsi, neurologiska och autoimmuna sjukdomar, migrän, autism, öroninfektioner. (benämningen ”öronbarn” uppkom efter poliovaccinets intåg.)OBS. Inte i någon av de 16 sjukdomarna som fanns med i studien hade de ovaccinerade barnen en högre sjukstapel än de vaccinerade.

Sammanfattning:

Sjukdomarna minskade med ca 95 % redan innan vaccination fanns, tack vare en förbättrad levnadsstandard.

Genom att lämna bort bakgrundsbilden och ändra diagnoskriterier kan man få statistiken att ljuga om vaccinets effektivitet.

De kliniska prövningarna utförs inte på ett vetenskapligt sätt. Placebo saknas.

I Sverige tiger man om Gardasil biverkningar medan man i flera länder, bl.a Danmark lyfter fram dem.

I U-länder med hög vaccinationstäckning är ändå barnadödligheten mycket stor. Vad man borde satsa på är rent vatten, mat och bättre hygien. Men i det ligger inte största intresset. Där finns inga pengar att tjäna.

”Vaccinationer Fördelar och nackdelar”  av Jackie Swartz, med grafer på insjuknade samt antalet dödsfall. Uppgifter hämtade från Statistiska Centralbyrån.

”Vaccinationer: risker och skador.” Skriven av Dr Mayer Eisenstein o Neil Z. Miller är en informativ bok som finns på svenska. Dr Keith Scott-Mumby har skrivit ett förord: ”Denna bok är den ärligaste, mest omfattande och informativa bok som någonsin har skrivits om detta problematiska ämne. Den innehåller fakta som andra vill ska vara dolda – ett perfekt motgift till den officiella propagandan” Linda Karlström har också fått skriva om det svenska vaccinationsprogrammet i boken.

Min personliga åsikt är att denna bok skulle BVC dela ut till alla nyblivna föräldrar. Så att föräldrarna i lugn och ro ska kunna ta till sig kunskap och utifrån det själva göra en bedömning och ett val. Dessutom tycker jag att boken borde vara gratis eftersom vaccinet är gratis.

Jag har undvikit att skriva om de biverkningar och de risker som varje vaccin kan ge. Omgående eller senare i livet.  Det är upp till var och en att själv ta reda på mer fakta.

Linda Karlström: ”Det är lika fel att inte vaccinera för att man är rädd för biverkningar som att vaccinera för att man är rädd för sjukdomen. Kunskaper tar bort rädslan. Då kan vi återgå till det lugna, trygga som vi faktiskt föds med. Använda sunt förnuft och lyssna på vår intuition.”

Linda Karlströms föreläsning finns på NHF Swedens hemsida. 55 minuter, väl värda att lyssna på.

Med denna blogg vill jag inte säga att man inte ska vaccinera. Jag vill att fler ska ta reda på fakta. Inte enbart fakta från den som säljer produkten. När kunskapen ökar minskar rädslan.

Tack till Linda Karlström för en fin saklig information.