En artikel från Natural News resulterade i denna blogg. Min första tanke var. Jag har sett artikeln. Jag har bekräftat lidandet hos de skadade barnen och min empati till föräldrarna är stor. Jag skickade en snabb tanke till de föräldrar som inte blivit respektfullt behandlade av myndigheterna, då de misstänkt en vaccinationsskada på barnet. Jag skickade också en kärleksfull tanke till alla de barn, där skadan uppträtt långt efter vaccinationen och som man kanske inte ens sätter i samband med vaccinationen. För varför ska man misstänka en säker, vaccination som myndigheterna uppmanar alla föräldrar att ge sina barn? En vaccination som är för barnens bästa. En vaccination som barnläkaren rekommenderar och de som tackar nej, de blir starkt ifrågasatta och måste gå till svars.

Jag vet att alla som har anmält en vaccinationsskada har haft en tuff väg att vandra. Jag känner med dem. En tacksamhetskänsla över att mina barn och barnbarn är friska drar över mig och i den känslan bestämmer jag mig för att släppa det tråkiga. De drabbade. För solen skiner och våren lurar någonstans, inte långt bort.

Men de vill inte lämna mig. Barnen ropar på mig också de ofödda. Jag kan inte svika dem.

Jag vill veta mer. Kunskap leder till visdom. Vi har som människor en gåva, en möjlighet att tänka, undersöka och skapa en egen bild. Att gnälla eller skylla ifrån sig, leder ingen vart. Naturligtvis är det många gånger bekvämare och skenbart tryggare att läsa och ta in medias, myndigheters och läkemedelsverkens ”trygga” råd och rekommendationer. Där presenteras inga baksidor. Allt är omhändertagande och säkert. I den världen är det naturliga något farligt, som människan, för sitt eget bästa, bör befrias från. Myndigheterna, med medias hjälp drar sig inte från att förtala, anmäla och t.o.m. förbjuda naturliga produkter och behandlingar, som massor av människor upplever som positiva. Allt i namnet,  ”för människans bästa.” Eller ännu värre, ”för att lagen,” säger det.

Ju mer transparent världen har blivit desto mindre är min rädsla för sanningen. Även om många sanningar är obehagliga och skrämmande, så vågar jag se dem. Modet att våga se sanningar har gjort mig trygg. Dessutom är jag trygg med min intuition. De senaste tjugo åren har gett mig bekräftelse på att jag kan lita på den.

Därför går jag vidare i Natural News och läser ”Medicinsk stympning av oskyldiga barn.” Jag ser rubriken ”Vaccin-fasor – vaccinationsskadade barn exponeras i ”Graphic” – foto på ”säker” vaccin som gått fruktansvärt fel.”  Snabbt skrollar jag genom de hemska bilderna av de vaccinationsskadade barnen och en ruta med filmen ”LIARS” dyker upp. Jag bestämmer mig för att se den. Trots att solen skiner därute.

Progamledaren är Rob Dev, i Infowar, Nightly News.

Bildresultat för bilder på mahatma gandhi

Rob inleder programmet med. ”Ytterligare en vaccinationsrapport. Vi som inte håller med läkemedelsetablissemanget, har inte fel, vi är inte tokiga eller konspiratoriska. Vi har stöd av mängder av fakta och medicinska studier. Studier som inte presenteras i kommersiell media och som många läkare inte har tagit del av.”

Uthålliga representanter och speciellt utbildade läkare förespråkar vaccinationer, trots att de vet att vacciner har skadat många barn. T.o.m. dödat. De fortsätter medvetet ljuga för allmänheten genom att falskeligen hävda att ingen skadas av vaccin. De gör detta avsiktligt och det är en total kränkning av medicinsk etik och grundläggande ärlighet till folket. De utbildar läkare och undanhåller sanningen om vaccinet. Allt stöd får de från myndigheter och regeringar.

Bildresultat för bilder på mahatma gandhi

FDA sponsras till stor del av läkemedelsföretag. Man biter inte den hand som matar en. Jag undrar hur det ligger till med Sveriges Läkemedelsföretag. Vems hand matar dem?

Filmen ”LIARS” är mycket sevärd. För den som vill se sanningen. Senator Elizabeth Warren, Massachussetts ställer frågor till Doktor Anne Schuchat MD, National Center for Immunization & Respiratory Diseases, Director.  Doktorn förnekar all risk för vaccinationsskador. Det finns absolut inget att oroa sig över. Vaccinet är inte förknippat med autism. Båda spelar ett spel. De ljuger. De vet att det finns speciella ”Vaccin-domstolar” i USA. I dessa finns ingen domare eller jury. Inte heller offentliga reportrar. De drabbade tilldelas en summa. Dessa ”vaccin-domstolar” har betalat ut miljard belopp till skadade barn. Med skattepengar. Dr Anne Schuchat sitter i rätten och ljuger, då hon säger, ”Vaccin kan inte orsaka autism. Vaccin är en bra, säker väg att skydda sitt barn.” När frågan ställs till henne, förnekar hon inte att läkare som publicerat artiklar som visat på vaccinationsskadade barn, har förlorat sin läkarlegitimation.

Också i Europa har vaccin-skadade barn fått ”ersättning” för sina vaccinationsskador. Nyligen medgav den brittiska regeringen att en 18 årig pojkes svåra hjärnskador har uppstått då han fick sin MMR vaccinering vid 13 månaders ålder.

I Italien har man gjort ett liknande kompensationsprogram, som det i USA. För vaccinationsskador, orsakade av obligatoriska och rekommenderade vaccinationer. Italy National Vaccine injury.”

Endast 6 % av avvikelser efter en vaccination rapporteras. 94 % ifrågasätter inte, av olika anledningar.

De barn som fått upprättelse, har haft föräldrar som mer eller mindre fått offra sitt liv för att belysa situationen. Vad de möter är förnekelse och blir starkt ifrågasatta.

MMR vaccinet är inte ofarligt. Gardasil förväntas bli den absolut största skandalen.

Detta uppmärksammas sällan eller aldrig i kommersiell media. Media går helt efter läkemedelsföretagens skrivelser. Av ekonomiska skäl.

Det finns mängder av studier som visar vaccinets säkerhet. Dessa belyses.

Det finns mängder av studier som visar motsatsen. Dessa negligeras.

Alltfler amerikanska läkare ifrågasätter det rimliga i att kunna garantera säkerhet, då man går in och manipulerar immunsystemet genom vaccinationer under en kritisk period av hjärnans utveckling. Dessa läkare överröstas av etablissemanget och mer eller mindre tillintetgörs.

Det finns mängder av medicinska studier som visar på skadorna som kan uppstå vid vaccinering. Dessa tystas ner.

En studie från University of Pittsburgh Scientist, visade att spädbarnsvaccin producerar autism symptom. Den studien refuserades av amerikanska regeringen.

Nyligen framkom en rapport som räknar med att år 2020 kommer 30 % av amerikanska barn att ha diagnosen autism.

Det är välkänt att stora problem finns med vaccinering, men det mörkas av läkemedelsföretagen och regeringen stöder lögnerna.

Forskare och läkare som pekar på statistik, som tydligt visar att barnhälsan hos befolkningen har försämrats sen 1960-talet, vilket sammanfaller med introduceringen av massvaccinationerna, pekar för blinda. Ingen vill se. Men alla vet att kronisk allergi, astma, autoimmuna sjukdomar, diabetes, neurologiska dysfunktioner, inlärningssvårigheter, ADHD, ADD, kramper och autism har ökat dramatiskt och väckt uppmärksamhet. Men vad gör vi? Accepterar och blundar. Varför? För att vi litar på myndigheterna?

Nationer med störst mängd obligatoriska vaccinationer har den högsta barndödligheten. USA, Canada, Australien och Nederländerna som ger 24-26 vaccindoser har den högsta barndödligheten. I motsats till Sverige, Japan, Island och Norge som i genomsnitt ger 12 vaccinationsdoser till barn, de har den lägsta barndödligheten.

Human and Experimental Toxicology, publicerade en artikel som noterade att det finns ett samband mellan antal vaccinationer och sjukhusvård gjord på barn i USA. Forskarna undersökte register från regeringens eget VAERS och fann att ju mer vaccin ett barn fick i tidig ålder, desto oftare drabbades barnet av reaktioner som krävde sjukhusvård.

I filmen LIARS, presenteras fall efter fall av vaccinationsskador, likaså nertystade studier, som läkemedelsföretagen och myndigheterna döljer. Myndighetspersoner betonar också att det enda som fungerar som förebyggande och behandlingar är vaccin och receptbelagda mediciner. Tydligt är att om det inte kommer från Rockefeller foundation, Carnegie Foundation eller från ett big farm company, då hjälper det inte. Vad som definitivt inte hjälper är örter och vitaminer.

Skandalerna fortsätter. Med lite eller ingen uppmärksamhet i media. Trots att de rör sig om oskyldiga barn.

Jag fortsätter söka och finner att polio vaccinet OPV, stoppades i USA år 2000, efter att det konstaterats orsaka vaccinassocierad paralytisk polio. Men istället för att förstöra dessa livshotande vaccinampuller, skeppas de nu till U-länder för att användas på barn.

I försöket att stoppa polio, en sjukdom som enligt Bill Gates redan är, nästan utrotad, har han tillsammans med de organisationer han arbetar med, helt legitimt förlamat barn med detta poliovaccin. Barn har också dött. Om Bill Gates och ”humanitära” organisationer verkligen vore bekymrade över dessa barns välfärd, skulle de slutat använda OPV helt. Speciellt efter det att indiska ”Journal of Medical Ethics” år 2013 publicerade följande artikel:

”Uppskattningsvis finns det 47.500 fall av polioliknande tillstånd hos indiska barn som fått upprepade doser av oralt poliovaccin under bara år 2011. Polioförlamning är nu 12 gånger högre än ”förväntat” och sammanfaller med stora ökningar av OPV-doser som ges till barn i strävan att ”utrota” polio.”

Svensk media har inte heller satt några strålkastare på detta. Självklart blir jag besviken. Jag vill tro att Bill Gates är en kärleksfull man. Men då jag vet att Bill Gates har stora aktieposter i det beryktade företaget Monsanto, är det inte enkelt att se kärleken i hans handlingar. Monsanto är antagligen världens mest farliga företag, som tillverkar de farligaste gifterna som världen skådat. Monsanto ser det helt klart som sin uppgift att förgifta världens befolkning. Åtminstone förgifta dem som inte förstår bättre. De som frivilligt går i raka led efter etablissemangets direktiv och inte själva undersöker och tar reda på fakta. Tydlig fakta, som finns, men som inte syns i kommersiell media. Men även med kunskap är det inte lätt att komma undan, då gifterna smyger sig in där man minst anar det. Men ju mer vi vet, desto bättre. Världen blir mer och mer transparent. Det intressanta är att ju fler sanningar som kommer upp, desto mer desperat tycks etablissemanget bli. De gör vad de kan för att skrämma upp de som redan är rädda, med god hjälp av media.

Än finns inget svar på varför Bill Gates anser det vara nödvändigt att ge indiska barn, fyra doser av ett vaccin som är förbjudet i hans eget land. Han har inte heller svarat på om han är beredd att vaccinera sina egna barn med detta vaccin.

Jag kan förstå att människor känner rädsla när det som man trott på visar sig ha en baksida. Men möjligheten finns för alla att söka efter fakta.

I mitt sökande, fann jag en text av Mahatma Gandhi

”Vaccin är en barbarisk metod och en av de mest ödesdigra vanföreställningarna i vår tid. Vaccinations-vägrare bör stå, om så behövs, ensamma mot världen. Till försvar för sin övertygelse”

Bildresultat för bilder på mahatma gandhi

Ensam mot världen, ska ingen behöva känna sig. Tidningen 2000-talets vetenskap, står på egna ben och kan därför fritt skriva om det som myndigheterna inte vill att allmänheten ska känna till. NHF, finns också som ett stort stöd. NHF har flera mål. Sanningen om vaccinationer är ett. Ett annat mål är att människan ska ha tillgång till naturlig och hälsosam mat. Tillsammans är vi starka. Kunskap gör oss visa.