I förra veckan hade jag ett möte med framtiden. Framtiden är inte helt främmande för mig. Jag gläntar på dörren då och då och kikar in. Det är enkelt att vara där. Att vara Jag. I Framtiden lever VI i sanning, tacksamhet och kärlek. Framtiden är full av glädje och nyfikenhet på det som föds fram, då de gamla sanningarna, en efter en, blir synliga i det skarpa Framtids-ljuset. Visst kan det vara lite ovant att konstatera att gårdagens sanningar var baserade på en lögn. Men det gör inget. Det var då och vi behövde också lögnerna för att se sanningen. Tillsammans är vi modiga och jag älskar att gå hand i hand med de modiga som följer intuitionen och som vågar se lögnerna och möjligheterna. I Framtiden styrs VI inte längre av brist- och rädslo-känslor. I Framtiden lever VI i harmoni, tillsammans, på Vintergatan i Universum.

Med Staffan, Blerim, och Lou, till Universial Hearth, Göteborg

Med Staffan, Blerim, och Lou, på väg till Universal Heart, Göteborg

Mötet med Framtiden började klockan sju på morgonen, då det knackade på dörren. Två unga män, stod där, redo att köra Lou och mig in i den framtid som redan ligger klar och bara väntar på att vi ska ta steget in. Göteborg är målet. Vi ska delta i Nordens största experimentella live-forskning. Universal Heart. En individuell och kollektiv mätning av upplevelse-baserad information. Vi ska lära oss om relationen mellan den inre och yttre världen.

På ett lättbegripligt sätt lyckas ND, Jörgen Tranberg, förmedla hur ny vetenskap och andlighet möts, med utgångspunkter i kvantfysik, neuropsykologi, medicin, embryologi och andlighet med ett naturvetenskapligt perspektiv. Vi får också uppleva hur bönens kraft berörs utifrån kvantfysik.

Jag fattade ganska snart att hjärtat har en betydligt större roll än att pumpa blod. Hjärtat påverkar oss i varje slag och skickar signaler inte bara till hjärnan, utan hela kroppen. Tidigare trodde man att hjärtat slår jämnt. Det gör det inte. Heart Math Scandinavia, står för det tekniska HRV (Heart Rate Variability) och apparaten visar tydligt att hjärtat svarar på våra känslor och slår ungefär som vi känner oss. Sekund för sekund.

Obehagliga emotioner ger en hackig rytm och påverkar vår hälsa, negativt. Det intressanta är, att också de små, till synes odramatiska händelserna, får hjärtat att komma ur den perfekta rytmen, visar testet. Hjärta och hjärna har ett mycket nära samarbete. Också andningen påverkar hjärtat. Om vi lär oss leva i harmoni, kommer hjärtat att vara yngre än den fysiologiska åldern. Detta har jag kommit i kontakt med förut, via TruAge scannern, som mäter vårt AGE (Advanced Glycation Endproduct). Med ett lågt AGE, håller vi oss yngre, än den fysiologiska åldern. Vi skapar vårt eget åldrande. Vi påskyndar åldrandet eller bromsar åldrandet, beroende på vår livsstil och vårt val av mat. Ett ungt hjärta, har vi givetvis mer energi, glädje och livskvalitet.

Universal Heart

Jörgen Tranberg, Universal Heart

Tankarna skapar vår upplevelse av verkligheten. Vi är alla förbundna med det kosmiska universum och varandra och vad det innebär.

När vi känner tacksamhet och glädje blir hjärtrytmen harmonisk. Vi känner det. OCH det går att mäta. Att leva i harmoni, ger inte bara en harmonisk hjärtrytm, det ger också ett stabilt blodtryck, bättre sömn, bättre hantering av ångest och oro, snabbare återhämtning och bättre allmänhälsa.

Alla människor har ett hjärta. Hjärtat har funnits där från vår allra första stund. Vägen till en harmonisk hjärtrytm är de fem grundläggande komponenterna för expansion: TACKSAMHET, ÖDMJUKHET, MEDKÄNSLA, EMPATI och FÖRLÅTELSE. Det är den röda tråden och svaret på ett liv i harmoni. Vi kan välja att i stillhet, acceptera allt som sker. Givetvis kan de som vill, välja de kemiska medicinerna.

Men hur mitt val än ser ut. Så är det samma sak som sker. I VARJE ANDETAG VÄLJER JAG I VILKEN RYTM MITT HJÄRTA SKA SLÅ.

I tacksamhet, ödmjukhet, medkänsla, empati och förlåtelse kommer vi i kontakt med den grundläggande energin i universum och i oss: den villkorslösa existensen – det villkorslösa varandet – den villkorslösa kärleken.

Det gäller att öva, öva och åter öva och medvetet leva i kontakt med de fem grundläggande komponenterna.

Broar håller på att byggas mellan naturvetenskap och andlighet. Tänk att få uppleva detta.

Har människan någon gång haft tillgång till den kunskap som vi har idag? Vi har fått nyckeln, som leder in i framtiden. Det är bara att vrida om. Försiktigt öppna dörren på glänt eller storma in och förundras över alla möjligheter, som bara ligger och väntar. Kanske ser Framtiden inte riktigt ser ut som vi tror att den ska se ut. Det gör inget. Inget är ändå, som vi tror att det är. Inte nu och inte i Framtiden.

Under färden upp till Göteborg och milen tillbaka till Skåne, öppnades ytterligare en dörr in i Framtiden. Det var Staffan och Blerim som välkomnande höll upp dörren och visade ett annat rum. Rummet där endast  MÖJLIGHETER existerar. Det är det som killarna kärleksfullt visar upp. Det är där de befinner sig och öppnar dörren för alla de som vill stiga in.

Forza of Sweden är Framtids-företaget, som redan är redan i full gång. För ett år sedan lyssnade jag på Staffan Taylor och Richard Gustafsson, då de föreläste i Ängelholm.

Min tanke var, då jag satt där i publiken och lyssnade på killarna. ”Lyckliga, de unga människor som hamnar i dessa killars nätverk. Tänk att få växa upp i Helsingborgstrakten, möta Forza of Sweden och få så mycket positiva energier. Goda förebilder, som bekräftar, stöttar och visar att det finns vägar att gå, som leder till drömmen.”

Följ ditt hjärta. Gör det som du brinner för. Det är ju det som är vägen. Varför har det valet, inte alltid prioriterats?

Under den inspirerande bilresans gång, kikar jag lite längre in i Framtiden och till min glädje ser jag att där, i Framtiden, där ligger möjligheterna och väntar som gnistrande diamanter av ljus och glädje. I Framtiden finns plats till alla som väljer att se möjligheterna. Där finns plats till de som väljer det positiva, det kärleksfulla, det accepterande. Även om det inte ser ut som det tidigare gjort.

De som väljer att INTE tro på en blomstrande, kreativ, sund Framtid, kommer aldrig att nå den. Vi finner alltid det som vi söker, det som vi fokuserar på.

Forza of Sweden genererar nya entreprenörer till samhället. Framtidens samhälle. Entreprenörer som ser möjligheterna istället för problemen. Kan det bli bättre?

Klagar gör jag inte, när jag sitter i solen en härlig novemberdag tillsammans med Texas, Lou, Regina, Lotta och Marie.

Klaga är omöjligt, då jag sitter i solen en härlig novemberdag tillsammans med Texas, Lou, Regina, Lotta och Marie.

Innan jag klivit av bilen har jag bestämt mig. Jag stannar i Framtiden. Det är där jag vill vara och jag antar utmaningen, som jag såg på Staffans fb-sida, att INTE KLAGA på 24 timmar. Det blir nog inga större problem. Och jag vet att när jag sätter på mig möjlighetsglasögonen och söker efter det positiva. Då kommer världen kring mig att förändras. Ändå mer.