Att gå ut med information som går emot etablissemanget är inte enkelt. Det kan många skriva under på.  För att göra det krävs kunskap, medvetenhet och mod. Eller räcker det med kärlek till sig själv till medmänniskor och till allt levande? Att vara den som inte tycker likadant som den stora massan, som bara följer med, har aldrig någonsin varit enkelt. Men tack vare att någon vägrade tro på lögnen, spatserar vi inte längre omkring på en platt planet. Med den kunskapen eliminerades en rädsla. Vi behöver inte längre vara rädda för att att trilla över kanten.

Genom tiderna har det alltid funnits människor som sett sanningen, innan den stora massan sett den. I kejsarens nya kläder, var det ett litet barn som såg, vad ingen annan vågade se.

Barn är modiga, tills de lärt sig att vara rädda. Barn klättrar högt i träd, tills någon talar om att det är farligt. Då trillar de ner. Barn säger sanningar  tills de blir nertystade och börjar tro på lögnen. Barn säger vad de känner till de upptäcker att de slipper en massa obehag om de håller inne sanningar och känslor. Snart sitter spelreglerna där och barnet är redo för det ”0verkliga” livet och börjar snart tro att lögnen är sann.

Sanningar man trott på och som visar sig vara lögner är obehagliga. Jag kan välja att blunda för dem. Det krävs mod och ödmjukhet att erkänna att man låtit sig luras. Av stolthet förnekar jag, så länge som jag behöver vara stolt. Den dagen jag kommer till insikt, erkänner jag motvilligt, först för mig själv, att jag faktiskt låtit mig luras. Därefter fattar jag mod och berättar för världen. Men inte alltid hela sanningen. Kanske säger jag, att egentligen har jag alltid vetat att det var en lögn. Men jag har inte sagt något, eftersom alla andra trodde på lögnen. Så är spelreglerna. Jag vill ju inte visa att jag trott på en lögn.

SÅ LÄNGE SOM VI TROR PÅ LÖGNEN. SÅ LÄNGE KOMMER VI ATT HA KVAR RÄDSLAN.

Att skrämma människor till lydnad är inget nytt under solen. Skrämsel är en säker taktik. Tidigare böjde vi våra huvud för kyrkans folk. Vi följde reglerna. Av rädsla, men också av förhoppning att det en dag skulle finnas en plats till mig i himmelriket. Hoppet om ett evigt liv, utan smärta och lidande, var kanske anledningen till att man följde kyrkans regler utan att ifrågasätta. Rädslan för helvetet var starkare än den egna tron på sin egen sanning. Vad man själv kände. Prästerna gick kungens väg, vilket gav prästerna pengar och makt. Som tack, inpräglade prästerna lydnad för överheten. De som hade modet att gå sin egen väg, var ett hot. Inte bara mot kyrkan utan mot hela församlingen. Och kyrkans män lärde de ”lydiga” att döma, de som inte var rädda. Människor skänkte pengar till kyrkan, i förhoppning att slippa helvete och lidande. DÄR PENGARNA FINNS, DÄR ÄR MAKTEN. Den tror vi på.

Med åren utvecklades människan och kunskapsnivån höjdes. Kyrkan tappade makten. ALLT SOM INTE ÄR I ETT SANT, VILLKORSLÖST OCH KÄRLEKSFULLT SYFTE, tappar en dag makten. Det är Universums lag.

Med religionens hjälp, kom människan långt ifrån sitt eget Högre JAG. Tron på sin egen inneboende kraft var förlorad. Hon behövde någon som kunde skydda henne från rädslorna. När helvetet inte längre var ett hot, då fanns alltid sjukdomarna som skrämde. Läkaren tog över prästens roll. Läkaren var den som kunde lindra lidandet. OCH när läkemedelsföretagen, i form av betalda forskare, beskyddande, la sina armar om människan, kände hon trygghet.

På samma sätt som vi tidigare skänkte pengar till kyrkan, skänker vi nu pengar till forskning. I samma syfte, att förhoppningsvis slippa lidandet. När rädslan har makten över människan, följer hon den som hon tror ska kunna hjälpa henne. Absolut inget konstigt med det. DÄR PENGARNA FINNS, DÄR ÄR MAKTEN. Dem tror vi på.

Det konstiga är, att vi lät vinstdrivande företag få så stor makt över oss. Statsmakter involverades och snart var ett fantastiskt samarbete igång. Möjligheterna att själv välja behandlingsformer och medicinering, togs ifrån oss. Så var dealen. Skattepengarna till sjukvård skulle endast gå till den som hade makten, pengarna. Att det handlar om verkligt stor business visades inte så tydligt utåt. De krävande aktieägare står osynliga i bakgrunden. I fronten står vetenskapen och forskningen, HJÄLPARNA.

Men Jorden står inte still. Den är i ständig rörelse. Så också människan. Allt levande är i rörelse. Det är tecknet för liv. UTVECKLING leder till mer KUNSKAP.  Vilket lett till att allt fler människor i världen vågar se lögnerna. Vi närmar oss ”the tipping point”. Alltfler ser sig kapabla nog att själv undersöka och fatta sina egna beslut. Alltför lögner kommer upp till ytan. Vilket i sin tur gjort att människan vill ta ansvar för sitt eget liv och vara den som väljer om t.ex en behandling och medicinering ska vara kemisk eller naturlig. NÄR MÄNNISKAN KOMMER I SAMKLANG MED MODER JORD, VÄLJER HON INTUITIVT DET NATURLIGA och kraften kommer tillbaka, rädslan elimineras och vi får modet att möta fler sanningar.

Fakta och sanningar, ligger inte i Region Skånes intresse. Då de för en månad sen, skickade brev för ca 500.000 kronor, till flickor mellan 16-26 år, i regionen. Med erbjudande om fri vaccinering av Gardasil. Detta trots att läkemedelsföretaget Merck/Sanofi Pasteur har inletts i domstolsprocesser i Japan, Indien, Frankrike och Spanien, där man påbjudit unga flickor vaccinering av just, Gardasil. I USA finns inga domstolsprocessor. Av den anledningen, att amerikansk lagstiftning har fritagit vaccinationstillverkaren alla former av ansvar. Hur kan man göra en sådan deal. Det skulle jag bra gärna vilja veta. Men inte Region Skåne. Istället skickar de brev till intet ont anande flickor.

Trots att i Spanien är läkemedelsföretaget Merck/Sanofi Pasteur samt Spaniens Nationella och regionala hälsomyndigheter ÅTALADE  för bl.a. BEDRÄGLIG MARKNADSFÖRING – UNDERLÅTENHET ATT INFORMERA ALLMÄNHETEN OM DE POTENTIELLA RISKERNA MED GARDASIL – UNDERLÅTENHET ATT INFORMERA ALLMÄNHETEN OM ATT 90 % AV ALLA  HPV-infektioner FÖRSVINNER AV SIG SJÄLV, utan medicinska åtgärder – UNDERLÅTENHET ATT INFORMERA ALLMÄNHETEN OM ALTERNATIVA METODER ATT BEKÄMPA LIVMODERHALSCANCER, som regelbunden cellprovning. – IGNORANS AV ETABLERADE VETENSKAPLIGA RÖN SOM VISAR PÅ DE POTENTIELLA SKADLIGA EFFEKTERNA AV GARDASILS  ingredienser.

Tydligen har Region Skåne också helt missat att i grannlandet Danmark har man sedan augusti i år, tagit bort den tredje sprutan av Gardasil, p.ga. att många danska flickor har fått skador av vaccinet. Dessa flickor får ingen eller väldigt liten hjälp.

Läkemedelsföretaget är vinstdrivande. Det säger jag ingenting om. Det är så företag är uppbyggda. Det är avsaknad av kritisk undersökning, som jag ifrågasätter. Företaget sålde sin version och den köptes av Region Skåne och betalades med skattepengar. Att de kritiska rösterna i världen, mot just detta vaccin, har gått Region Skåne förbi, är för mig helt ofattbart. Kanske beror det på godtrogenhet. Kanske beror det på tidsbrist. Jag förutsätter att de har någon bra förklaring, eftersom vi inte lever i ett korrupt land. För inte mörkar Region Skåne informationen med berått mod?

Jag räknar mig definitivt inte till de smartaste, men skulle jag göra en affär med ett företag, speciellt i en bransch som är anklagad och bötfälld för illegal marknadsföring, bedrägeri och mutor. Då hade jag mycket noggrant  kollat underlaget. Alldeles speciellt om företaget tillhör den bransch som hamnat som etta i världens bötes-liga. LÄKEMEDELSFÖRETAGEN ÄR DEN BRANSCH SOM BLIVIT DÖMDA ATT BETALA MEST BÖTER. De har nyligen gått om tobaks- olje- och vapenindustrin. Det ser inte jag som en merit.

Det är ytterst beklagligt att de ansvariga för denna kampanj, inte gjorde de nödvändiga förstudierna till för- och nackdelar med detta vaccin. Kan man begära att en ung flicka, ska bli misstänksam och själv göra efterforskningar, när Region Skåne skickar ett brev om erbjudande till GRATIS VACCINATION, på ett tjusigt utformat, glättat brev? Till råga på allt har de fått en ung flicka som själv drabbats av livmoderhalscancer, att gå ut med namn och foto och berätta om sitt sjukförlopp. Vad är detta, om inte SKRÄMSELPROPAGANDA?

Inte ett ord fanns det med i texten att livmoderhalscancer står för, endast 1,9 % av det totala antalet insjuknande i cancer. Inte heller ett ord om att det är ovanligt att dö i livmoderhalscancer eller att TRE AV FYRA SOM DÖR I SJUKDOMEN ÄR 65+.  Det borde inte vara tillåtet att skicka ut ett brev, som är i så total avsaknad av saklig information.

En ljuvlig sensommardag i Nyckelviken

En ljuvlig sensommardag i Nyckelviken, Stockholm

ATT SJÄLV TA STÄLLNING OCH BILDA SIG EN UPPFATTNING FRÅN FAKTA, BORDE VARA EN SJÄLVKLARHET I ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE.

Min son reagerade då han läste brevet, som var adresserat till familjens sextonåring. I brevet blev flickorna endast informerade om fördelarna med vaccinationen. Inte ett ord om biverkningar och övrigt negativt, som är förknippat med vaccinet. Av den anledningen skriver han ett mail till Region Skåne, där  han undrar om Region Skåne själva anser att de gett tillräckligt mycket information om både för- och nackdelar av vaccinet, så att de unga kvinnorna (och deras familjer) kan göra en egen bedömning ifall det är värt att vaccinera sig.

Mattias skriver: ”Jag tycker INTE att ni ger tillräckligt balanserad information så att det tydligt framgår att:”

*) det är en ovanlig cancerform
*) cancerformen är lätt att behandla
*) cancerformen är inte särskilt dödlig
*) 90 % av alla HPV-infektioner försvinner av sig själva utan medicinska åtgärder
*) vaccinet förhindrar bara ca 60% av fallen
*) det har förekommit allvarliga biverkningar som njurinsufficiens och dödsfall
*) det finns en debatt i ett antal europeiska länder om nyttan med vaccinet
*) Japan har slutat rekommendera vaccinet
*) Merck/Sanofi Pasteur har stämts i flera fall, för att vaccinet har skadat kvinnor allvarligt

Om ni missat detta kan ni läsa mer här:
http://www.thenhf.se/stoppa-hpv-vaccinering/

Jag hoppas att ni verkligen funderar på de konsekvenser som kan uppstå av ert handlande (skador på unga kvinnor).

Det framgår ju tydligt att ni vill att så många som möjligt ska vaccinera sig.
Ur den ståndpunkten kan man förstå att ni anser att fördelarna överväger riskerna med vaccinet. I annat fall är det lätt att dra slutsatsen att det i praktiken är läkemedelsbolagen som stått för beslutet. Eller vem annars kan ha någon vinning av att få så många kvinnor som möjligt ska vaccinera sig?

Jag hoppas att ni tar ansvar för patientsäkerheten och slutar mer era skrämselutskick till unga kvinnor i detta ärende! Undertecknat, Mattias Larsson medborgare i Region Skåne.”

Region Skåne svarar och menar att Region Skånes mål kring HPV vaccinationen är att kvinnor ska känna sig tillräckligt informerade för att kunna fatta ett eget beslut. I svaret framkommer också att RS hade en hänvisning i brevet till flickorna att de kunde gå in på 1177.se och LÄSA MER INFO OM RISKERNA OM VACCINATIONEN OCH RISKERNA FÖR BIVERKNINGAR.

Jag kollade brevet. Där står INGET SKRIVET OM RISKER ELLER BIVERKNINGAR. Men längst ner i brevet, står tydligt markerat ”läs gärna mer om HPV och vaccinnation på 1177.se.”

Det gjorde jag och fann ”Frågor och svar om HPV” Under biverkningar går det att läsa, förutom de ”normala” som svullnad, feber, illamående, ömhet, andningssvårigheter och svimning vid överkänslighet, ATT ”Biverkningarna av HPV vaccinationen är väl belagda. Vaccinationen har getts till 30 miljoner kvinnor runt om i världen.”

Inte ett ord mer. Av vilken anledning är inte all fakta med på Region Skånes informationssida?

Mattias skickade också följande brev till ca 250 skånska politiker. Utdrag.

”Jag ber dig som politiker i vår region att ställa krav på dessa personer, att de faktiskt tar patientsäkerheten på allvar, och inte för lättvindigt medicinerar vår befolkning på det här sättet. Fördelarna måste ju utan tvivel överskugga riskerna, när man går ut med en sådan här ”massvaccination” (framförallt när det handlar om en så samhällsviktig del av befolkningen som unga kvinnor)!”

Ett tjugotal svar har kommit in. Fem politiker var medvetna om problemet. Tre svarade att de skulle kolla länkarna som Mattias skickat med. Förutom en, var de övriga ej insatta.

Den som anser sig vara insatt är Agneta Lindskog KD. Som menar att det inte finns några risker med vaccinationen. Hon stöder den starkt och vill också att unga pojkar ska vaccineras, då det visat sig att vaccinet har effekt på analcancer.

Mattias frågar, hur hon ställer sig till de vaccinerade som drabbats av kronisk njursvikt och dödsfall. Mattias hänvisar också till de länkar han skickat henne som visar att vaccinet riktar sig till 2 av 18 typer av cancer. Dessa två är godartade och lättbehandlade. Bland de övriga 16 cancerformerna finns de elakartade. Mattias respekterar Agnetas privata slutsats att vaccinet är bra. Men ställer frågan om inte det vore rätt om var och en fick möjligheten att själv fatta beslut om sin egen kropp, genom att få en helhetsbild av vaccinet, dess fördelar och även risker.

Agnetas svar var att ”Det finns sakkunskap och du hör inte till de sakkunniga. Det har inte förekommit allvarliga biverkningar.”

Mattias svarar. ”Du har rätt i att jag inte är sakkunnig på området. Men jag anser att både du och jag är i samma situation. Vi måste båda ta in information utifrån och dra slutsatser därav. M påpekar också att han misstänker att A inte läst bifogade länk. Om hon läst, skulle M vilja veta vilken fakta som inte stämmer. Han ger henne också det gamla journalist-rådet  ”FÖLJ PENGARNA”. M fortsätter. ”På din kandidatsida läser jag att ”människorätt och demokrati” är din näst viktigaste punkt efter sjukvården. I sin mest renodlade form borde människors rätt vara att fatta beslut över sin egen kropp. Ska man fatta beslut, måste man ha tillgång till ALL INFORMATION”

Därefter var det slut på korrespondensen. Agneta har fått ytterligare ett brev från Mattias, där han informerar henne om att det kommer att skrivas en blogg och ger henne möjligheten att förtydliga sig. Något svar har inte kommit.

Personligen önskar jag att de förtroendevalda skulle vara mera kritiska och intresserade av fakta och inte bara köpa information rätt av. Att ta sitt ansvar och undersöka borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Speciellt då det rör sig om människoöden.

ALLT SOM INTE ÄR I ETT SANT, VILLKORSLÖST, KÄRLEKSFULLT SYFTE, TAPPAR EN DAG KRAFTEN.

Jag är medveten om att allt går att vinkla, när man endast ger en del av ett sammanhang. Om någon önskar hela korrespondensen med Agneta Lindskog och Region Skåne, så kan jag vidarebefordra den.

DEN DAG VI VÅGAR SE SANNINGEN, ÄR VI FRIA MÄNNISKOR